Nelfo støtter ikke Enovas forslag

Nelfo støtter ikke Enovas forslag om å ta med effektbehovet som en del av energimerkekarakteren. Årsaken er først og fremst at innholdet og betydningen av energimerket blir vanskelig å forstå for forbrukerne.

-I verste fall vil forbrukerne misforstå innholdet i energimerket. De kan f.eks ikke stole på at energimerket gir lave klimagassutslipp ettersom bygninger med gasskjel vil få bedre energimerke enn tilsvarende bygg med elektriske varmesystemer, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

-Brukerne kan heller ikke stole på at energimerket gir lave energiutgifter ettersom bygninger med fjernvarme kan få bedre energimerke enn tilsvarende bygninger med elvarme eller varmepumpe. Energimerket kan således ikke legges til grunn for å vurdere klimaegenskaper, miljøkonsekvenser, privatøkonomi eller samfunnsøkonomi, hevder Strandskog.

Som en mulig løsning på Enovas ønske om å inkludere effektberegninger i energiattesten, foreslår Nelfo at det etableres krav til effektberegninger og at disse synliggjøres i energiattesten sammen med øvrig informasjon om bygningens energiytelse. Denne informasjonen kan inkluderes i energiattesten uten at den inngår i beregning og fastsettelse av energimerket. Les mer i Nelfos innspill til Enova her. 

NBBL synes heller ikke at Enovas forslag er en god ide, og mener at Enova og OED bør prioritere å få merket til å fungere bedre som virkemiddel for energieffektivisering av bygningsmassen før eventuelt andre samfunnsmål og hensyn trekkes inn. Innføring av nye virkemidler for utjevning av effektbruk, for eksempel effekttariffering, vil kunne undergrave arbeid med energieffektivisering.

Les artikkel i Energiteknikk her

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt