Kom tilbake til Nelfo

Nyhet, Fagartikkel, Medlemsfordel, Arbeidsliv

Publisert

FRAKOBLING. Etter at elforsyningen i området er lagt om til jordkabler, kobler energimontør Ketil Worren fra kablene i masten. ©Fotograf John Petter Reinertsen

- Nelfo sin interessegruppe for energientreprenører ble en portal for fullt medlem­skap, sier adm. direktør Arild Borgersen i Nettpartner.

- Vi er ikke ukjent med Nelfo. Selskapet har vært medlem tidligere. I 2012 meldte vi oss ut på grunn av fusjonen mellom Nettpartner og EB Energimontasje. Nettpartner var Nelfo-medlem, mens EB Energimontasje var medlem i Energi Norge. Nelfo har utviklet seg en del siden da. Med etableringen av interessegruppen for energientreprenører legger de opp til ny og økt tyngde i et engasjement som treffer vår bransje godt.

- Nettpartner har vært medlem av interessegruppen en stund. Det er også naturlig for oss å være tilknyttet en forening der vi ikke sitter ved samme bord som våre kunder.

- I Energi Norge, der vi har vært medlem de siste sju årene, oppfatter vi at det er nettselskapene, kraftomsetningsselskapene og produksjonsselskapene som er de dominerende medlemsgruppene. Det er naturlig at det er deres rammevilkår Energi Norge først og fremst er opptatt av. De arbeider ikke i særlig grad med rammebetingelsene som er viktige for vår bransje. Derfor kommer vi tilbake til Nelfo, som har større oppmerksomhet på vår virksomhet.

Mer elektrifisering
- Hvordan opplever dere arbeidet i interessegruppen?

- Vi synes det er veldig positivt. Interessegruppen arbeider med flere av rammevilkårene vi må forholde oss til. Dessuten får vi god støtte i saker som betyr noe for oss.

- Hvilke forventninger har dere til medlemskapet i Nelfo og interessegruppen?

- Vi forventer økt oppmerksomhet på vår bransje. Selv om det nå blir tatt et løft for å se på flere av rammebetingelsene, er det nødvendig med ytterligere løft.

- NVE har varslet en nettutbygging på 146 milliarder kroner i løpet av dette neste tiåret. Hva betyr det for markedet dere opererer i?

- Utbyggingen er betydelig. Samtidig vil nok smartgrid påvirke bransjen en del. Etter hvert vil nettselskapene bli flinkere til å utnytte nettet de har. Det vil begrense utbyggings­behovet. Samtidig står samfunnet foran en periode der svært mye skal elektrifiseres. Med stadig mer digitalisering og automatisering vil vi på litt sikt trenge litt andre typer kompetanse på en del områder. 

For mange nettselskaper
- Vi har god tro på markedet de nærmeste årene, med gode utsikter i flere regioner og segmenter. Alt som skal gjøres fremover styrker markedet. Samtidig er det begrensninger. Blant annet er det for mange nettselskaper. Konsolidering av kraftbransjen er viktig. Vi er bekymret over tempoet i denne prosessen. Den går for langsomt. Som en stor aktør er det ingen hemmelighet at vi ønsker færre og større nettselskaper.

Vil åpne opp markedet
Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef i næringspolitisk seksjon i Nelfo,  fastslår at med en varslet nettutbygging på 146 milliarder kroner de neste ti årene vil norske energientreprenører få en kraftig vekst.

- Vi skal være med på å definere dette markedet. Nelfo arbeider for å åpne opp markedet for norske energientreprenører. Oppdragene må i størst mulig grad konkurranseutsettes. Dette må gjøres på en slik måte at norske selskaper kan gjennomføre dem. Ofte er prosjektene så store at kun utenlandske virksomheter har nok kapasitet. Vi skal se på om elektrobransjen og kraftbransjen sammen kan vurdere hvordan organiseringen av entreprenørmarkedet kan forbedres. 

Arena for dialog
- I 2015 startet Nelfo en interessegruppe for energientreprenører. Vi håper den blir en stadig viktigere arena for dialog mellom elektrobransjen og energibransjen, og utforming av energientreprenørenes mål og strategier. Interessegruppen har 15 kjernemedlemmer. Møtene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

- Vi håper ikke-medlemmene som deltar på møtene etter hvert får en sterkere tilknytning til gruppen.

I begynnelsen av april er den nyansatte fagsjefen for første gang ansvarlig for et møte i interessegruppen. Konkurranseutsetting er ett av flere temaer.

- Målsettingen med gruppen er å øke konkurransen i markedet. Nettselskapene utfører i for stor grad prosjektene i egen regi. Ofte til en høyere kostnad enn i et åpent marked, sier Strømsheim-Aamodt. 

Ønsker færre nettselskaper
- Nelfo vil være med på å øke profesjonaliteten i nettselskapene. Et viktig delmål på veien er å endre nettstrukturen, det vil si færre og større aktører. Det er over 120 slike selskaper i Norge. Mange er altfor små. Det er de største virksomhetene som har mest oppmerksomhet på kostnadseffektivitet gjennom konkurranseutsetting.

- Vi inviterer også møtedeltakerne til å diskutere rammebetingelsene som definerer insentivene for en slik konsolidering. Blant annet kan vi tenke oss å se på nettselskapenes inntektsrammeregulering. Nettselskapene er som kjent monopoler, som får tildelt inntektsrammene av NVE. Disse bestemmer hvor mye selskapene kan hente inn gjennom nettleien. NVE legger til grunn at de skal ha en avkastning på investert kapital. Minstekravet for avkastningen er null prosent. Nelfo mener det er en for sterk beskyttelse av ineffektive nettselskaper. Økt risiko for underskudd vil være et sterkt insentiv for konsolidering. Spørsmålet er om inntektsrammereguleringen er for snill.

Funksjonelt skille
- Et annet tema på møtet er gjennomslaget Nelfo fikk i den nye regjeringsplattformen. Her har regjeringen formulert et mål om funksjonelt skille for alle nettselskaper som har mer enn 10 000 abonnenter. Dette betyr et sterkere skille mellom nettvirksomheten og øvrig konkurranseutsatt aktivitet i energikonsernene. Ledende personer i nettselskapet skal ikke kunne ha ledende stillinger i konsernet eller i konsernets konkurranseutsatte enheter. Det vil forebygge konkurransehemmende atferd. Dette har vært en viktig sak for Nelfo. Vi arbeider for at dette blir en del av lovverket og innført så raskt som mulig.

- Noen av energientreprenørene har allerede meldt seg inn i Nelfo, blant annet Nettpartner. Dette er en stor og viktig aktør. De kjenner utfordringene i bransjen veldig godt, både lokalt og nasjonalt. Deres kunnskaper kommer til god nytte i det næringspolitiske arbeidet.

- Vi skal skape en arena der energientreprenørene kan møtes og komme med innspill til næringspolitikken til Nelfo, samtidig som de får med seg et faglig utbytte. Vi legger opp til fire slike møter hvert år. 

 

Ny utgave av Elmagasinet
I marsutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Fair Play Bygg Oslo, rekordkontrakten til Thunestvedt i Bergen på 400 millioner kroner, satsingen til SG Armaturen på prosjektmarkedet og Thomas Øyvang som tok doktorgrad etter å ha gått Y-veien.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt