Viktig medhold for NHO i Høyesterett

Publisert

NHO er svært fornøyd med at Høyesterett slår fast at ansiennitet kun er et av flere momenter som må hensyntas i totalbedømmelsen av hvilke ansatte som er overtallige.

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte "Skanska-saken", hvor NHO stilte som partshjelp. Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var forståelsen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2.

- NHO er godt fornøyd med Høyesteretts generelle uttalelser om forståelsen av Hovedavtalen § 8-2. Dommen innebærer en klargjøring, i tråd med NHOs forståelse og anførsler i saken, sier Margrete Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Les mer på nho.no

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt