Digitalisering først og sist

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup pekte på både muligheter og utfordringer for bransjen i sitt åpningsinnlegg. Foto: Laila Sandvold Macdonald.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk æren av å åpne årets Nelfo-konferanse i Oslo 6.november. Det ble en konferanse som sto nærmest fullt og helt i digitaliseringens tegn.

Digitalisering kan gi viktige svar på både demografiske og miljømessige utfordringer, understreket Astrup i sin innledning.

Produktiviteten må økes etter hvert som oljen får mindre betydning, fastslo han, men uttrykte samtidig optimisme for hvordan landet skal klare omstillingen, eller det såkalte grønne skiftet.

– Norge er allerede blant verdens beste land på digitalisering. Det er spesielt viktig at man har kommet så langt med digitaliseringen i offentlig sektor. Norge er blant verdens ti beste land i å starte bedrifter, og i å ta i bruk ny teknologi. At hele 700 000 nordmenn lastet ned det digitale førerkortet i løpet av det første døgnet det var tilgjengelig, er ganske illustrerende, sa han.

Digitaliseringsministeren framhevet også at Norge har bredbånd i verdensklasse. 99,9 prosent av befolkningen har bredbånddekning. – Nå kommer 5G, som muliggjør overføring av data i sanntid. Det gjør det mulig med autonom trafikk på vei og sjø, og det åpner muligheten for fjernkirurgi.

Én offentlig sektor på nett
Astrup fortalte at regjeringen har mål om å levere sømløse digitale tjenester på tvers av grenser mellom etater og institusjoner. Brukerne skal oppleve at de møter én offentlig sektor. Blant annet byråkratiet rundt å starte bedrift skal forenkles, og fulldigitalisering av byggeprosesser står på listen over regjeringens mål for digitalisering. Blant annet vil man tilrettelegge for bruk av BIM i byggesøknader.

– Forenkling innebærer at vi må dele data i større grad. Data er bare verdt noe om man foredler dem. Bedrifter må bli mer åpne for å dele data, understreket han.

Digitaliseringsministeren gjorde det også klart at han har tro på kunstig intelligens, ikke minst på grunn av mulighetene det gir for å forutse feil før de oppstår. Det kan få stor betydning blant annet innenfor kraftforsyningen.

– Man må våge å utforske de nye mulighetene, og vi trenger tverrfaglighet. Etter min mening finnes det to typer virksomheter: De modige og de døende, avsluttet Astrup.

Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen utfordret bransjen på hvilke krav og forventninger de vil møte i fremtiden. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Driver for utviklingen
Digitaliseringen er driver for den utviklingen som skjer nå, fastslo adm.direktør i Nelfo, Ove Guttormsen. I likhet med digitaliseringsministeren pekte han på hvilke utfordringer digitaliseringen byr på for virksomhetene. Han pekte også på at solenergi og batteriløsninger utfordrer det etablerte.

– Til nå har bransjen rekruttert innen de tradisjonelle fagene. I framtida må vi ha en bredere rekruttering. Vi vil trenge folk med kompetanse innen blant annet digitalisering, økonomi og juss. Vi må tenke nytt. I framtida må vi være tilgjengelige når kunden ønsker det. – Ha vinkling på kunden, skaff digitalkompetanse, avsluttet han.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt