Foto:

Elcom AS er vinner av Akan-prisen 2019

Nyhet, Politisk sak, HMS, Arrangementer

Publisert

Foto:

Til tross for en hektisk hverdag, velger Elcom å investere tid i holdningsarbeid og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk fordi det lønner seg. Det gjør Nelfo-bedriften til en verdig vinner av Akan-prisen 2019.

- Akan-arbeidet i Elcom har blitt en del av deres kultur og de har en partsforankret policy som er kjent av ansatte og som følges i praksis. Både ledere og medarbeidere vet hva de kan og bør gjøre når det gjelder rusproblematikk. Akan-arbeidet er forankret helt opp til toppleder som også er eier, og som ser arbeidet i et samfunnsperspektiv. De er et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan om årets vinner.

-Elcom viser hvordan man kan implementere også rus og avhengighetsforebyggende arbeid på en enkel måte i den daglig drift. Bedriften har fokusert på et godt arbeidsmiljø, som igjen gir høy trivsel og lavt sykefravær. God og helhetlig ledelse gir gode resultater, sier Eirik Remo, HMS-ansvarlig i Nelfo.

Les mer på akan.no her