Ingen skal dø på jobb

HMS

INGEN SKADER. Nelfo er en av aktørene i stiftelsen ”Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg”. Ingen skal bli skadet eller dø på jobb.

- I fjor døde fire personer i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Året før mistet sju personer livet. I 2016 døde åtte. Dette er en farlig næring å arbeide i.

For å unngå slike ulykker må sikkerheten skjerpes. Det er dette den nye stiftelsen ”Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg”, SfS BA, skal arbeide med. Ingen skal bli skadet eller dø på jobb, sier Eirik Remo, HMS-sjef i Nelfo.

- Vi er en av drøyt 60 aktører i BA-bransjen som er med i prosjektet. Med en visjon om null alvorlige skader og dødsulykker, må bransjen samarbeide og iverksette tiltak. Det er Fondet for Regionale Verneombud som finansierer driften av SfS BA. Arbeidstilsynet er også med på opplegget.

Dele kunnskap og erfaring
På stiftelsesmøtet, der også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok, fremhevet styreleder Trond Bølviken i SfS BA at samarbeid er sentralt.

- Vi ønsker å dele kunnskap og erfaringer mellom bedrifter som konkurrerer, mellom kunder og leverandører og mellom myndighetene og næringen. Sikkerhet skal være en samarbeidsarena, ikke en konkurransearena. En ulykke som rammer en konkurrent er ikke mindre viktig enn en ulykke som rammer oss selv.

Felles standard
Statsbygg er en av aktørene som er med i stiftelsen.
- Vi vil arbeide for å utvikle en felles standard for registrering og statistikkføring av skader. Statsbygg rapporterer om høyere skadetall enn gjennomsnittet i bransjen. Det er ikke fordi vi slurver mer. Årsaken er at vi er svært bevisste på viktigheten av rapportering og åpenhet, sier adm. direktør Harald V. Nikolaisen.

- I andre deler av byggenæringen er det en ukultur der fravær blir skjult og manipulert. Vi har sett eksempler på at håndverkere som skader seg, blir satt til alternativt arbeid det ikke er behov for. Selv om det er bra med tilrettelegging og at arbeidstakere kommer fort tilbake på jobb, skal vi ikke jukse oss til sikkerhet.

Felles sikkerhetskurs
Remo forteller at SfS BA i startfasen skal arbeide med fareområder som fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske-maskin, eksplosjoner, strømgjennomgang og svikt i konstruksjoner.

- Et av de første resultatene fra arbeidet er et felles grunnleggende sikkerhetskurs, Prosjekt Fareblind.

- Her er det blant annet laget videoer om ulykker på arbeidsplasser. En av video­ene viser en kran som mister lasten, som treffer ”testdukker” plassert på bakken. Å se de dramatiske konsekvensene av hva dette fører til, vil få alle til å være forsiktige på byggeplassene.

- Kurset skal blant annet øke kunnskapen om de største fareområdene, og bidra til gode holdninger både til egen og andre sin sikkerhet.

Arbeidsbukk eller gardintrapp?
- Opplegget er slik at medlemmene skal gjennomføre prosjekter alle kan ha nytte av. Eksempelvis skal vi sammen med Caverion se på sikker bruk av arbeidsplattformer. Målsettingen er å få til riktig bruk av arbeidsplattform til riktig type arbeid.

- Prosjektet tar utgangspunkt i merkeordningen ”Bra Arbeidsmiljøvalg”, som er utarbeidet for å øke sikkerheten ved arbeid i høyden. Produktene skal oppfylle flere sikkerhetskrav enn de som ligger til grunn for typegodkjenningen.

Det er Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og flere entreprenører og leverandører som har utarbeidet kriteriene for merkingen. 

------------- 

Ny utgave av Elmagasinet

I novemberutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Norges første brann i en batteriferge, VR-modellen Nelfo har utviklet for trygg elsikkerhetsopplæring, Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019 og den nye belysningen i Bjørnholthallen i Oslo.

Elmagasinet digital

Les siste utgave av Elmagasinet på nett. Gratis for alle medlemmer.