Foto:

God vekst for elektro, ekom og automasjon

Nyhet, Politisk sak, Marked og lønnsomhet

Publisert

Foto:

Et oppsving i oljeinvesteringene og vekst i fastlandsøkonomien gir gode tider i Norge. Sysselsettingen øker. Arbeidsledigheten for elektrikere er lav og kan sammenlignes med nivåer før finanskrisen.

Internasjonalt er det imidlertid uro og usikkerhet på grunn av handelskrig og Brexit. Vi må derfor ta høyde for at en større nedtur kan ramme en liten, åpen økonomi som den norske.

Nasjonalt peker pilene oppover. For elektroinstallasjonsbransjen skjer det mye positivt innen klimarelaterte investeringer, gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at markedsutsiktene for elektro-installasjonsbransjen er gode de kommende årene.

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til om lag 65 mrd. kr i 2018, en vekst på om lag 4 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 6 % i 2019 før volumveksten avtar til 2 % i 2020 og 0 % 2021.

Ser man bak tallene er det andre elektromarkeder enn bygg som driver veksten, og det er spesielt markedene knyttet til petroleum, energianlegg, samferdsel og ekom som er sterke. Innen bygg vil et svakere marked for nye boliger motvirkes av en moderat vekst i produksjonen av nye yrkesbygg og robuste ROT-arbeider.

Samlet verdi av automasjonsarbeidene er anslått til nesten 15 mrd. kr i 2018. Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på 18 mrd. i 2021. Automasjonsmarkedet ventes å vokse med hele 12 % i 2019, 4 % i 2020 og 2 % i 2021, målt i faste priser.

Vi håper rapporten er nyttig for å forberede medlemsbedriftene mot endrede og nye markedsmuligheter.

Last ned markedsrapporten her (krever innlogging)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt