Foto:

Gode erfaringer med samspillmodell

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Jus, Seriøsitet

Publisert

SAMSPILL. Et av temaene på Nelfos Årskonferanse 2019 er konfliktnivået i byggebransjen. Blant annet skal samspillmodeller diskuteres. Foto:

Konfliktnivået i byggebransjen er et av temaene som blir diskutert på Nelfos Årskonferanse i november.

Her skal prosjektdirektør Tor I. Hoel i prosjektet Oslo storbylegevakt snakke om hvordan konflikter oppstår, og om entrepriseformer med samspill kan løse opp i konfliktnivået.

- Samspillmodeller i byggeprosesser krever mer enn tradisjonelle modeller.  Resultatet kan bli bedre effektivitet og færre konflikter. Vi følger en samhandlingsmodell der partene har påvirket underveis, sier Hoel.

Endrer ikke kontraktene
Oslo storbylegevakt skal bygges ved Aker sykehus. Bygget skal erstatte dagens legevakt i sentrum, som både er i dårlig forfatning og har for dårlig kapasitet.

Prosjektet omfatter riving av to eksisterende bygg og oppføring av et nytt bygg på 26 000 m2, i tillegg til et underjordisk parkeringshus på 5 000 m2. Nybygget skal bygges som passivhus, med en ambisjon om plusshus og Breeam Excellent-sertifisering. Byggestart er planlagt i 2020, med ferdigstilling i 2023. Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Hoel forteller at prosjektet baserer seg på kontrakter satt opp etter NS 8401 og NS 8407.

- Kontraktene sier noe om plikter, rettigheter og regler. De skal vi holde oss innenfor. Med gjennomføringsmodellen står vi friere til å tilpasse oss. Vi skal gjennomføre byggeprosessen innen en totalentreprise, med et større samspill.

- Det er etablert et trepartssamarbeid mellom byggeier, prosjekteringsgruppe og entreprenør. Samspillfasen, som startet i januar i år, blir avsluttet i desember i år. Det er tatt en fellesbeslutning med Omsorgsbygg KF om at vi ikke skal justere på de eksisterende gjennomføringsmodellene. I stedet innfører vi noe nytt. Vi har dratt det vi kan kalle den myke delen av samspillsmodellen ganske langt, og skapt et relasjonsprosjekt. Ønsket er å etablere et høyere ambisjonsnivå i prosjektene enn det som er vanlig i bransjen. Vi går mer rett på løsningen for å skape mer forutsigbarhet for alle parter.

Budsjetter og fremdrift er holdt
- Hva er erfaringene med prosjektet?

- Det har nok tatt litt mer tid enn vi hadde regnet med på å finne tilliten og åpenheten vi ønsket mellom partene. Å være åpne i alt vi gjør er nytt. Samtidig er det viktig å sikre at alle parter har eierskap til prosjektet. Selv om enkeltmålet til hver enkelt part skal aksepteres, er de underlagt hovedmålet, Oslo storbylegevakt. Prosjektet står i sentrum.

- Effekten av samspillmodellen er veldig god. Vi er mer effektive enn med en tradisjonell gjennomføringsmodell. Med samspillmodellen bruker vi mindre tid på ikke-verdiskapende arbeid. Alle budsjetter og fremdriften er holdt i de to årene vi har holdt på. Det butter mye mindre i et slikt prosjekt. Sammen finner vi konstruktive løsninger og tiltak.

Sårbart
- Hva kreves for å lykkes med en samspillmodell?

- Det er å ha de rette personene og teamene. Modellen passer nok ikke for alle prosjektmedarbeidere. Aktørene må også være oppmerksomme på at så person­avhengige prosjekter blir veldig sårbare for pauser i fremdriften. Om ikke alle går hundre prosent inn i dette, er det ødeleggende. Det er også avgjørende at byggeier har en reell exit-mulighet. Å velge en slik gjennomføringsmodul i en tidlig fase av prosjektet er risikoreduserende.

- Det er dokumentert at samspillmodeller gir færre konflikter. Hvilken gjennomføringsmodell som fungerer best, må nok vurderes fra prosjekt til prosjekt.

Skal megle om sluttoppgjør
Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo opplyser at konflikter om sluttoppgjør kan løses uten å havne i rettssalen.

- Om begge parter ønsker det, kan slike saker gå til megling. Meglerinstituttet for byggebransjen, som kun er noen uker gammelt, er klar til å ta imot saker.

- Advokat Morten Tveten er på plass som daglig leder. Med seg har han et korps av meglere med lang og solid erfaring. Nelfo er representert i meglerinstituttet ved Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk.

- Vi håper nyheten sprer seg raskt. Det er viktig at instituttet blir brukt. Flere av de største byggherrene er med, blant andre Bane Nor, Statsbygg og Nye Veier. Vi håper også å få med Statens vegvesen. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har inngått en egen avtale med Statens vegvesen om konfliktløsning. De skal bruke meglere fra meglerinstituttet.

Økt bevissthet
- Hvordan er konfliktnivået på byggeplassene?

- Selv om det nok ikke er noen særlig endring i konfliktnivået, er det økt bevissthet om problemstillingen i hele verdikjeden etter at vi satte søkelyset på det i fjor. Nå gjelder det å ikke havne i et vakuum etter at kampanjen ble avsluttet. Derfor starter nye aktiviteter utover høsten. Dette gjelder regionale møter med entreprenører, prosjektledere og en del byggherrer. Samtidig tilbyr vi tverrfaglige kurs i kontraktuelle forhold for disse gruppene. Det er viktig at de møtes for å utveksle erfaringer. Morten Tveten deltar på disse samlingene.

- Nelfo kjører kurs i entrepriserett for medlemmene. Det er viktig å heve deres kompetanse på entrepriserett og prosjektledelse, og bedre forståelsen for rettighetene og pliktene de har i et byggeprosjekt. 

Strandskog understreker at Meglerinstituttet for byggebransjen ikke må bli en hvilepute.

- Konfliktnivået i norsk byggebransje har også noe med kultur å gjøre. Over tid har det utviklet seg en ukultur. Det blir et møysommelig arbeid å endre holdningene i hele verdikjeden. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt