Legg til rette for elektrisk transport

Elektrifisering av transportsektoren, finansiering av infrastrukturen og behov for fullskala prøveprosjekter innen ITS var hovedtemaer for Nelfo i høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i dag.

-Elektrifisering av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene. Vi trenger et godt distribusjonsnett for elektrisitet, med tilstrekkelig kapasitet på land og langs kysten. Det er en forutsetning for elektrisk transport, sa Vigdis Sværen under høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i dag.

-Dagens nettregulering kan hindre gode elektrifiseringstiltak innen transport. For eksempel vil store anleggsbidrag og tariffutforming på nettleien kunne utfordre økonomien i elektrifiseringsprosjekter.

En annen utfordring er nettselskapenes inntektsrammeregulering. Den motiverer nettselskapene til å holde igjen på nettinvesteringer, istedenfor å legge til rette for elektrisk transport.

Vi ber komiteen å etterspørre en utredning om alternativ finansiering av nettinvesteringer, slik at vi raskest mulig kan legge til rette for mer elektrisk transport.

Intelligente transportsystemer (ITS) og behov for fullskala prøveprosjekter
-Norge kan bli et foregangsland ved å bruke digitalisering og ny teknologi i transportsektoren. Nasjonal transportplan peker på et betydelig potensial ved samhandlende ITS. 

En infrastruktur for ITS vil kunne gi høy verdi til samfunnet i form av økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. I tillegg vil den være det første skrittet på veien mot mer autonome transportløsninger.

Borealis-prosjektet på E8 i Troms er en god start, men vi etterlyser flere fullskala- prosjekter for å teste teknologi og tjenester i praksis. Spesielt i de større byregionene er potensialet for nye tjenester stort.

Gode fullskalaprosjekter vil gi viktig kunnskap og erfaringer, og vi mener det er mulig å skape en ny leverandørindustri i Norge, med et stort internasjonalt vekstpotensial.

Vi ber komiteen i sin merknad til budsjettet etterspørre flere fullskalaprosjekter for ITS i større byregioner for å teste ut teknologien og tjenester, avsluttet Vigdis Sværen.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt