Når nettariffer utfordrer bolig- og klimapolitiske mål

Nyhet, Politisk sak, Energi og klima

Publisert

11 sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner, blant dem Nelfo, har skrevet et felles brev med bekymring om at fremtidig nettleiestruktur kan hindre realisering av vedtak fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren.

I brevet kommer det frem at det foregår et arbeid hos NVE som vil ha stor betydning for realisering av bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget.

NVE jobber for å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien. - Går dette gjennom blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kommentar.  

- Vi frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert, fortsetter Strandskog. -Det vil også kunne ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak, installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger. Mange arbeidsplasser kan forsvinne om NVE får det som de vil. Det er det siste vi trenger nå, avslutter Strandskog.

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. En av anbefalingene fra gruppen er at Stortingspolitikerne ber regjeringen sette ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen som tjener politiske mål og kan få bred aksept.

Les brevet fra de 11 organisasjonene her

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt