Foto:

Unødvendig og frustrerende utsettelse

Nyhet, Politisk sak, Energieffektivisering

Publisert

Foto:

Det er mye positivt å si om budsjettforslaget. Våre medlemmer er opptatt av elektrifisering av transport, og her finner vi flere prioriteringer som vil bidra til grønn verdiskaping. F.eks. 80 millioner kroner til fylkeskommuner som krever ny klimateknologi i hurtigbåtanbud, samt at det settes av penger til en handlingsplan for grønne offentlig innkjøp, sa fagsjef Andreas Strømsheim Aamodt i høringen i Energi- og miljøkomiteen.

-Vi liker også forslaget om 50 millioner kroner mer til nullutslippsfondet, et fond som i løpet av de 2 månedene det har eksistert synes å gi gode resultater i omleggingen til elektriske varebiler.

Vi er imidlertid skuffet over manglende oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om en plan for 10 TWh energieffektivisering i bygg. I forslag til budsjett for OED skriver regjeringen at den først skal ta sikte på å gjennomføre energieffektiviseringsdirektivet, som vil igjen utløse en strategi for rehabilitering av bygg.

Utsettelsen er unødvendig og frustrerende. EUs medlemsstater, som lykkes med energieffektivisering, har hatt krav om mål og handlingsplaner helt siden 2006. Vi kan ikke redusere arbeidet med energieffektivisering i bygg til en strategi for rehabiliteringer.

Vi synes det er trist at regjeringen skyver EØS-prosessen foran seg som en unnskyldning for å ikke gjennomføre anmodningsvedtaket. For det er det er. Det er en unnskyldning – ikke en veldig god forklaring. Det som gjør dette ekstra ille er at samtidig som planen uteblir, endrer Enova og særlig NVE rammevilkår som slår bunnen ut av markedet for energieffektivisering.

På NVEs energidager i forrige uke ble det bekreftet at det i høst vil komme forslag om å øke fastleddet på nettariffene, mens energileddet skal reduseres med mer enn 16 øre/kWh. Det er ikke bra. Det fjerner lønnsomheten i energieffektivisering og også lokal solcelleproduksjon. Det er en støtte til økt strømforbruk tilsvarende 4 ganger støtten vi gir til vindkraft i form av elsertifikater.

Timingen kunne ikke være dårligere. For dette skjer akkurat nå som solcelleinstallasjoner er i ferd med å kommersialiseres. Ifølge NVE er det urimelig at de som sparer strøm skal betale mindre i nettleie. Men hva som er en rimelig fordeling av nettkostnadene, er høyst subjektivt og bør etter vår mening defineres politisk.

Vi ber derfor komiteen om en merknad til OED om å sikre at nye krav til utforming av nettariffer ikke reduserer insentivene til energieffektivisering. Vi ber også om en merknad til KLD om føringer for Enova å trappe opp husholdningenes tilskuddsordning for enøk, med mål om 1 milliard innen 2025, avsluttet Strømsheim Aamodt.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt