Foto:

Utsettelse av energieffektivisering

Nyhet, Politisk sak, Energieffektivisering

Publisert

Foto:

I forslag til statsbudsjett for 2020 for OED svarer regjeringen for andre gang på Stortingets vedtak om å lage en handlingsplan for å realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. - Stortinget vil neppe slå seg til ro med denne planen heller, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kommentar.

Det var i 2016 at Stortinget vedtok at regjeringen skulle lage en plan for å realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Planen skulle inneholde en konkret nedtrappingsplan med en beskrivelse av konkrete nye og eksisterende virkemidler for å nå målet. Regjeringen forsøkte å kvittere ut vedtaket i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, men da uten å foreslå nye virkemidler.

-Regjeringens 2018-plan var å gjøre ingenting, sier Strandskog. Regjeringen festet den gang sin lit til at et varmere klima, samt riving av gammel bygningsmasse skulle kutte energiforbruket med 10 TWh. - Det blir lite grønn vekst og nye arbeidsplasser med en slik tilnærming, og Stortinget sendte naturlig nok saken tilbake til regjeringen for ny behandling.

Kommer ikke i mål
I sitt forslag til budsjett for 2020 viser Regjeringen større vilje til innsats, men de kommer dessverre ikke helt i mål. Regjeringen viser til at Norge skal gjennomføre EUs bygningsenergidirektiv (2010) og energieffektiviseringsdirektiv (2012). Disse direktivene krever at det etableres mange nye virkemidler for energieffektivisering. Blant annet må det etableres krav til energiytelse i tekniske installasjoner, utvidede krav til energivurderinger av tekniske anlegg, og større bedrifter må gjennomføre periodiske energirevisjoner og identifisere lønnsomme tiltak for energieffektivisering. Regjeringen viser også til at energieffektiviseringsdirektivet krever at det skal etableres en langsiktig nasjonal strategi for rehabilitering av bygg. Strategien skal oppdateres hvert tredje år og inkluderer beregninger av forventet energisparing. Det er denne planen som til syvende og sist vil svare fullt ut på Stortingsvedtaket fra 2016, hevder regjeringen.

Forsiktig optimist
Tore Strandskog er langt fra fornøyd, men velger likevel å være en forsiktig optimist. -En viktig lærdom fra sommerens debatt rundt ny vind- og vannkraft, er at vi har undervurdert den samfunnsøkonomiske verdien som konfliktfri energieffektivisering representerer. Vi hadde derfor håp om at regjeringen var mer fremoverlent i gjennomføringen 10 TWh-målet, et mål som tross alt er nedfelt i deres egen politiske plattform. Når det er sagt, er vi positive til at søkelyset på energieffektive installasjoner skal skjerpes, samt at vi kan se frem til en god og gjennomarbeidet strategi for energieffektivisering. Vi setter nå vår lit til at Stortingets behandling av statsbudsjettet skal bidra til at strategien kommer på plass så raskt som overhodet mulig.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt