Foto:

Utslippsfrie byggeplasser i Oslo

Foto:

Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Dette gjelder også for kontrakter som inngås før 2025. I tillegg skal alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall være fossilfrie.

Det stilles dessuten krav til at oppvarming og tørk av byggeplass. Elektrisitet med smart styring og batterier, grunnvarme, fjernvarme og hydrogen reduserer klimagassutslipp, forurensing og støy og skaper et bedre arbeidsmiljø. Kommunen vil benytte tildelingskriterier for å premiere leverandører som kan levere. Dette går frem av et vedtak i byrådet i Oslo i forrige uke.

-Nelfo har, sammen med bl.a. Bellona, engasjert seg sterkt i denne saken, og hele tiden arbeidet tett opp mot Oslo kommune for å utvikle dette videre. Det er morsomt å registrere at dette arbeidet bærer frukter. Nå vil det også være opp til våre medlemsbedrifter å kjenne sin besøkelsestid. Dette blir et spennende marked, med store muligheter for nytenking og innovative løsninger. Fremtiden er elektrisk, også på byggeplassen, fremholder næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere utslippene med 95 % innen 2030. Det følger av kommunens anskaffelsesstrategi at kommunen i all planlegging av anskaffelser skal ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by og at kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi.

Oslo er fremoverlent og bidrar til å fremme innovasjon og introduksjon av utslippsfrie
anleggsmaskiner og kjøretøy. Oslo har allerede markert seg på dette området og vil dessuten kunne spille en viktig rolle i å mobilisere tilsvarende innsats hos andre offentlige og private byggherrer i Norge og internasjonalt.

Les innstillingen her

Les 10 råd for utslippsfrie byggeplasser her

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt