Venstre og FrP dårligst på politikk for energismarte hjem

Publisert

(Foto: istock).

- Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen. Vi har derfor sett på partienes ambisjoner i de nye programforslagene før årets stortingsvalg. Her har alle partiene mye å gå på for å skape en politikk som fremmer gode energitiltak i folks hjem, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Nelfo har, sammen med seks andre organisasjoner, vurdert hvor god politikk de ulike partiene har på enøk, solceller og elbillading.  

Best ut i denne gjennomgangen kommer MDG med til sammen 4 poeng, etterfulgt av SV med 3,7 poeng og Rødt med 3,3 poeng. Både Sp og KrF havner på 2,3 poeng, mens H og Ap får 2 poeng. På bunn finner vi Venstre og FrP, begge med 1,7 poeng.

Les hele partikåringen.

- Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av tidlige versjoner av partiprogrammene, så her har partiene store muligheter til å lage god politikk som fremmer energitiltak i norske hjem. Dette er et godt innspill til det vider programarbeidet, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Foruten Nelfo har Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseierne, Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen vært med på denne gjennomgangen.

Enøk kan gi konfliktfri strøm

Husholdninger bruker hvert år 40 TWh strøm som utgjør 30 prosent av strømforbruket i Norge. Klarer vi å bruke energien mer effektivt, vil vi redusere behovet for å bygge ut mer vindkraft eller vannkraft i Norge.

- Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen. Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm, sier Tore Strandskog. 

Solceller og ladeklare bygg

Med solcelleanlegg på taket, kan en boligeier bli selvforsynt med strøm i deler av året. I tillegg kan eventuell overskuddsproduksjon leveres inn på nettet slik at andre boliger kan benytte kortreist fornybar strøm.

Les mer om solstrøm.

For at Norge skal nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være utslippsfrie er det avgjørende at det etableres en god ladeinfrastruktur, men farten i utbyggingen av ladeinfrastruktur går ikke raskt nok i borettslag og sameier til at det er realistisk å nå 2025-målet. Det kan også være behov for insentiver for at hele landet skal få god dekning med hurtigladere.

Les mer: Alle bygg skal nå bli ladeklare.