Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

3 resultater

Type dokument
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Næringslivets perspektivmelding

    I 2018 lanserte NHO rapporten "Verden og oss: Næringslivets perspektivmelding". Rapporten danner et viktig grunnlag for veikartet, og tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk.

  2. Bærekraft i elektrobransjen

    Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfos medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

  3. 2018 høst

    Stikkord: UPS, TN-C, N-leder, SJA, AUS, ansvar faglig ansvarlig, provisoriske installasjoner, kontinuitet, strømgjennomgang, ny nettstasjon, samordning, modulbygg, ferdighus, innleid kompetanse, utenlandsk arbeidskraft