Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

91 resultater

Type dokument
Velg område
91 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Nelfo er svært positive til å skjerpe vektleggingen av miljø ved offentlige innkjøp. Nelfo støtter Hurdalplattformens ambisjoner om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minst 30 % i offentlige innkjøp, og høyere der det er relevant.

 2. Næringslivets perspektivmelding

  I 2018 lanserte NHO rapporten "Verden og oss: Næringslivets perspektivmelding". Rapporten danner et viktig grunnlag for veikartet, og tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk.

 3. Introduksjon til smarthus

  Veilederen er en introduksjon til viktige elementer rundt smarthusinstallasjoner. Smarthusteknologi innebærer styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Det muliggjør blant annet tjenester som energisparing, selvregulerende belysning, automatisk temperaturjustering og økt sikkerhet.

 4. Høringssvar: Reguleringsmodell for prising av fjernvarme

  Nelfo støtter forslag til modell for fastsettelse av pristak, som innebærer å legge til grunn fjernvarmekundenes rimeligste alternativ.

 5. Innspill til eksportstrategi: Digital teknologi og tjenesteyting

  Innspillet til Nasjonalt eksportråd for strategisk eksportsatsning begrunner hvordan digital teknologi og tjenesteyting har potensial til å bli en viktig strategisk eksportsatsing for Norge. Innspillet er utformet av Abelia, med støtte fra Nelfo, NHO m.fl.

 6. Høringssvar: Funksjonelt skille for nettforetak

  Nelfo er sterkt kritiske til forslaget om å øke unntaksregelen fra kravet om funksjonelt skille til nettforetak med 100 000 eller færre kunder. Forslaget øker mulighetene til å utøve konkurransehemmende adferd i kraftforsyningen, og det vil således føre til økt nettleie og tilknytningskostnader for alle berørte sluttkunder.

 7. Bærekraft i elektrobransjen

  Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfos medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

 8. Høringssvar: Modell for deling av overskuddsproduksjon

  Nelfos er svært positive til at det etableres en bedre ordning for å dele overskuddsproduksjon. Nelfo mener imidlertid at ordningen bør utvides i forhold til forslaget, fordi forslagets avgrensinger vil redusere utbyggingen av solkraft i en tid der vi sårt trenger å øke strømproduksjonen i Norge.

 9. Høringssvar: Nett i tide – om utvikling av strømnettet

  Nelfo støtter Strømnettutvalgets anbefalinger, men mener nettselskapenes investeringsinsentiver må styrkes. Videre må det gjøres tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i et velfungerende marked for nettentrepriser.