Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

95 resultater

Type dokument
Velg område
95 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar: Modell for deling av overskuddsproduksjon

  Nelfos er svært positive til at det etableres en bedre ordning for å dele overskuddsproduksjon. Nelfo mener imidlertid at ordningen bør utvides i forhold til forslaget, fordi forslagets avgrensinger vil redusere utbyggingen av solkraft i en tid der vi sårt trenger å øke strømproduksjonen i Norge.

 2. Høringssvar: Nett i tide – om utvikling av strømnettet

  Nelfo støtter Strømnettutvalgets anbefalinger, men mener nettselskapenes investeringsinsentiver må styrkes. Videre må det gjøres tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i et velfungerende marked for nettentrepriser.

 3. Høringssvar: OEDs høring av REPower EU

  Nelfo støtter Europakommisjonens forslag til skjerpede mål for energieffektivisering og fornybar energi innen 2030. I vårt høringssvar påpeker vi også viktigheten av også Norge skjerper sine ambisjoner på disse områdene.

 4. Nelfos innspill til Energikommisjonens arbeid

  Nelfo anbefaler at Energikommisjonen søker å identifisere tiltak som kan bidra til å adressereutfordringene i strømmarkedet på kort til mellomlang sikt. I den forbindelse mener vi kommisjonen  bør anbefale en ambisiøs og målrettet satsing på energieffektivisering, forbrukerfleksibilitet og egenproduksjon av strøm som sikrer en positiv kraftbalanse frem til 2030

 5. Lønnssatser gjeldende fra 01.05.22 El og IT - Nelfo

  Det forutsettes at resultatet godkjennes i arbeidstakernes uravstemning med frist 22. juni 2022

 6. Lønnssatser gjeldende fra 01.05.22 El og IT - Nelfo

  Det forutsettes at resultatet godkjennes i arbeidstakernes uravstemning med frist 22. juni 2022

 7. Overenskomst heisfaget 2022

  Den 9. mai 2022 ble det gjennomført tarifforhandlinger mellom Nelfo og EL og IT Forbundet/HMF.

 8. Protokoll generalforsamlingen 2022

  Protokoll Nelfos og ISOs generalforsamling 21. april 2022, Nelfos 108. driftsår

 9. Innspill til regjeringens tilleggsmelding til energiressursmeldingen

  Nelfo mener en nasjonal satsing på energieffektivisering, sluttbrukerfleksibilitet og distribuert produksjon av solkraft på kort tid vil kunne gi et stort og viktig bidrag til kraftbalansen, og på den måten legge til rette for videreutvikling av norsk industri og fortsatt elektrifisering av fossil energibruk i Norge. I den forbindelse anbefaler vi at Enova får i oppdrag å realisere 15 TWh innen 2030.