Dokumenter

Vis filtrering

2 resultater

Type dokument
Velg område
2 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Endringer i fastsettelse av inntektsrammen til Statnett

    Nelfo har i mange år vært bekymret over negativ kostnadsutvikling og tilsynelatende for lav produktivitet hos Statnett. Vi er derfor generelt meget positive til RMEs forslag som skaper insentiver til kostnadseffektiv drift og utvikling av sentralnettet.

  2. Høringssvar: Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

    Nelfo er generelt kritiske til alle de alternative modellene for utjevning av nettariffene som presenteres i høringsdokumentet. Vi mener de vil svekke insentivene til kostnadseffektiv drift og en effektiv organisering av nettvirksomheten. En bedre tilnærming til tariffutjevning vil være å stimulere til en konsolidering av nettvirksomheten i Norge.