Nelfo

Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

3 resultater

Type dokument
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Innspill til helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor

    Felles innspill fra Nelfo og RørNorge til statens nye strategi for bygg og eiendom. Våres medlemmer er opptatt av å hjelpe kundene med å nå bærekraftmål, gjennomkostnadseffektive, men også innovative leveranser av installasjoner og tjenester.

  2. Høringssvar: Endringer i nettleiestrukturen (Effekttariffer)

    Nelfo støtter målet om økt nettutnyttelse, men mener at forslag til krav til utforming av nettleien i liten grad vil bidra til det. Forslaget vil skape store barrierer mot energieffektivisering, egenproduksjon av strøm og elektrifisering av forbruk av fossilt brensel. Videre er forslaget særdeles komplisert, lite forbrukervennlig og hindrer innovasjon og nytenkning hos energitjenesteselskaper.

  3. Forslag til endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

    Nelfo ønsker et kraftigere skille mellom monopol- og konkurranseaktiviteter. Vi er derfor kritiske til den foreslåtte unntaksregelen fra kravet om funksjonelt skille, fordi den vil føre til tettere integrasjon mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i konsern med færre enn 10 000 nettkunder.