Nelfo

Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

2 resultater

Type dokument
Velg område
2 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Endringer i nettleiestrukturen (Effekttariffer)

    Nelfo støtter målet om økt nettutnyttelse, men mener at forslag til krav til utforming av nettleien i liten grad vil bidra til det. Forslaget vil skape store barrierer mot energieffektivisering, egenproduksjon av strøm og elektrifisering av forbruk av fossilt brensel. Videre er forslaget særdeles komplisert, lite forbrukervennlig og hindrer innovasjon og nytenkning hos energitjenesteselskaper.

  2. Forslag til endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

    Nelfo ønsker et kraftigere skille mellom monopol- og konkurranseaktiviteter. Vi er derfor kritiske til den foreslåtte unntaksregelen fra kravet om funksjonelt skille, fordi den vil føre til tettere integrasjon mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i konsern med færre enn 10 000 nettkunder.