Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

3 resultater

Type dokument
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft

    Nelfo mener Elektro, ekom og heis (elektroinstallasjon) må holdes utenfor et generelt innleieforbud fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Skulle arbeids- og inkluderingsdepartementet likevel gå til det skritt å vurdere at elektroinstallasjoner skal inkluderes i et innleieforbud, bil det kreve langt grundigere utredning.

  2. Innspill til arbeidet med en Norgesmodell for seriøst arbeidsliv

    Nelfo støtter regjeringens initiativ og arbeide med en Norgesmodell, med et formål å forebygge arbeidslivskriminalitet og hindre konkurranse på ulike vilkår. Det må imidlertid utarbeides bransjetilpasninger slik at virkemidler kan målrettes.

  3. Høringssvar til Byggkvalitetutvalgets rapport

    Nelfo støtter mange av de viktigste føringene i Byggkvalitetutvalgets rapport. Vi ser et stort behov for å avbyråkratisere og forenkle dagens regelverk og kompetansekrav, og vi deler utvalgets syn på at det i dag er alt for mange alvorlige byggefeil.