Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

12 resultater

Type dokument
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Endringer i nettleiestrukturen (Effekttariffer)

    Nelfo støtter målet om økt nettutnyttelse, men mener at forslag til krav til utforming av nettleien i liten grad vil bidra til det. Forslaget vil skape store barrierer mot energieffektivisering, egenproduksjon av strøm og elektrifisering av forbruk av fossilt brensel. Videre er forslaget særdeles komplisert, lite forbrukervennlig og hindrer innovasjon og nytenkning hos energitjenesteselskaper.

  2. Representantforslag 16 S om solkraft

    Norge har store muligheter for økt solkraftproduksjon. Sammen med energieffektivisering er solkraft en viktig kilde til ny konfliktfri strøm, noe som igjen er en forutsetning for elektrifisering av alt fossilt energibruk og etablering av ny bærekraftig næringsvirksomhet.