Dokumenter

Du begrenser antall treff ved å krysse av i venstre kolonne.

2 resultater

Type dokument
Velg område
2 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar: Stortingsmelding om Fullføringsreformen

    Nelfo støtter deler av meldingen, herunder en styrket karriereveiledning for elever i ungdomskolen og videregående, samt videreføring av arbeidet med fremdragende yrkesopplæring. Selv om vi er positive til mange deler i meldingen er det imidlertid noen områder som vi mener bør styrkes i det videre arbeidet med VGO.

  2. Statsbudsjettet 2021 - Innspill til Utdanning- og forskningskomiteen

    Nelfo er generelt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er bra at regjeringen foreslår å videreføre økningen i lærlingtilskuddet, men vi minner om at en langt viktigere garanti for flere læreplasser er at regjerningen bidrar til jobbskapning og sysselsetting for å dempe bortfall av arbeidsoppdrag og konjunktursvingninger.