Burde det være en mulighet for fortrinnsvis brannvesen og kunne skille en stasjonær batteripakke fra en hendelse? Uten å måtte gå inn i bygget?

Dette er et svært aktuelt spørsmål som vi tar med videre i arbeidet med å utvikle en tilsvarende veileder for brannvesenet.