Tar denne veilederen for seg gjenbruk av gamle elbilbatterier til bruk i bolig? Eventuelt krav som settes til å kvalitetssikre at disse er i god stand før de tas i bruk.

Dette er omtalt i veilederen på side 19.