Vil det bli aktuelt med systemer som faktisk tåler å stå ute i Norge? Mange gamle bygg har ikke teknisk rom med EI30-branncelle og et alternativ da vil bli å sette batterisystemet ut.

De fleste batterisystemene tilgjengelig i dag er ikke laget for det norske klimaet. Når markedet i Norge blir mer modent enn det er i dag vil dette absolutt bli mer aktuelt.