Lover og forskrifter

Samferdselsdepartementet (SD) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er myndigheter på ekomområdet. De har fastsatt ca 30 forskrifter, men det er fem som er særdeles viktige for installatørbransjen.

Ekom-forskriften

DEL 1 OG DEL 2

Del 1 inneholder EMC-forskriften og fribruksforskriften.
Del 2 inneholder autorisasjons-, ekom- og elsikkerhetsforskriftene.

NEK 700

NEK 700 er Nkoms referansenormer for å tilfredsstillederes forskrifter. NEK 700 er en samling enkeltnormer samlet i 3 serier; NEK 701-703.

Mer informasjon om NEK 700.

Kameraovervåking

Kameraovervåking berører personvernet og er derfor lovregulert. Datatilsynet forvalter dette regelverket:

Personopplysningsloven kap.7 (lovdata.no)
Personopplysningsforskriften kap. 8 (lovdata.no)