Nelfo

Innhold

Lover og forskrifter

Samferdselsdepartementet (SD) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er myndigheter på ekomområdet. De har fastsatt ca 30 forskrifter, men det er fem som er særdeles viktige for installatørbransjen.

DEL 1 OG DEL 2

Del 1 inneholder EMC-forskriften og fribruksforskriften.
Del 2 inneholder autorisasjons-, ekom- og elsikkerhetsforskriftene.

NEK 700 er Nkoms referansenormer for å tilfredsstillederes forskrifter. NEK 700 er en samling enkeltnormer samlet i 3 serier; NEK 701-703.

Mer informasjon om NEK 700.

Kameraovervåking

Kameraovervåking berører personvernet og er derfor lovregulert. Datatilsynet forvalter dette regelverket:

Personopplysningsloven kap.7 (lovdata.no)
Personopplysningsforskriften kap. 8 (lovdata.no)