Datatilsynet

Du kan lese mer om kameraovervåking på Datatilsynets hjemmesider.