Elbillading

Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg. I NEK 400:2018 er det en egen delnorm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler. NEK 400:2018 angir spesifikke krav til ladeuttak som er plassert i allment tilgjengelige områder, samt valg av beskyttelse mot jordfeil.

Veileder ladestasjoner

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING

Nelfo har, sammen med DSB, NEK og Elbilforeningen utgitt en veileder for dem som planlegger, utfører og monterer ladeutstyr for elbiler. Veilederen viser de gode og trygge løsningene.

Faktahefte om elbil

NYTTIGE RÅD TIL EIERE AV ELEKTRISKE ANLEGG

Nelfo har utgitt en egen brosjyre som inneholder nyttige råd til eiere av elektriske anlegg om hva som er viktig å passe på i forbindelse med slike installasjoner, slik at elbileiere kan lade trygt.

Nyheter om elbillading

  1. Om Easee ladebokser

    Svenske myndigheter har stanset salget av to modeller av Easee sine elbilladere. I følge Nkom er det ingen umiddelbar grunn til å stanse salget i Norge og det er heller ikke noen umiddelbar fare forbundet med å bruke ladeboksene. Nå varsler Nkom og DSB at de vil kontrollere flere ladere på det norske markedet, blant dem Easee sin ladeboks.

  2. Elsäkerhetsverkets test av Easee-laderen

    Det har vært flere medieoppslag om Easee-laderne den siste tiden og mange Nelfo-medlemmer lurer på hvordan de skal forholde seg til det svenske Elsäkerhetsverkets test av laderne.

  3. Trefaselading av elbil i IT-nett

    I Norge har vi nå over en halv million biler som kan lades, det krever en ladeinfrastruktur som fungerer godt. For å sikre at laderne blir korrekt og sikkert installert er det viktig at installasjonsbedriftene har god kunnskap om de tekniske standardene som gjelder.

Arrangementer i elbillading

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Opplæring

Vi har satt sammen en opplæringpakke for deg som ønsker mer informasjon enn det som står i den tekniske veilederen. Etter å gjennomgått veilederen anbefaler vi at du tar kursene i følgende rekkefølge:

1. Lading av elektriske kjøretøy (Nettkurs)

2. Installasjoner for lading av elektriske kjøretøy (Webinar)

3. Installasjoner for lading av elektriske kjøretøy - fordypning
(Webinar kommer)