Elsikkerhet

Nelfo er en av landets viktigste pådrivere for økt elsikkerhet. Vi bidrar til at medlemsbedriftene legger vekt på elsikkerheten og prosjekterer trygge installasjoner for sine kunder. Elsikkerhet er Nelfos viktigste kampsak.

Ta vare på kundene dine

Her finner du materiell, tips og brosjyrer du kan gi videre til kundene dine, med info om elsikkerhet og fornuftig strømbruk.

Nyheter om elsikkerhet

 1. Om Easee ladebokser

  Svenske myndigheter har stanset salget av to modeller av Easee sine elbilladere. I følge Nkom er det ingen umiddelbar grunn til å stanse salget i Norge og det er heller ikke noen umiddelbar fare forbundet med å bruke ladeboksene. Nå varsler Nkom og DSB at de vil kontrollere flere ladere på det norske markedet, blant dem Easee sin ladeboks.

 2. Bør være krav til elkontroll ved boligsalg

  Den nye forskriften for salg av bolig inneholder ingen krav til hvordan det elektriske anlegget skal vurderes. I denne utgaven av Elektropodden forteller Eirik Vigeland i Boligmappa hva endringene i avhendingslova betyr for elektrobransjen.

 3. Bør være krav til elkontroll

  – Det er det som er bak veggen, det vi ikke kan se, som er skummelt. Ikke om det er løse stikkontakter i boligen, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo. Den nye forskriften for salg av bolig inneholder ingen krav til hvordan det elektriske anlegget skal vurderes.

 4. Trefaselading av elbil i IT-nett

  I Norge har vi nå over en halv million biler som kan lades, det krever en ladeinfrastruktur som fungerer godt. For å sikre at laderne blir korrekt og sikkert installert er det viktig at installasjonsbedriftene har god kunnskap om de tekniske standardene som gjelder.

 5. Lærlinger og ulykker

  Ifølge DSB er lærlinger involvert i 1 av 3 innrapporterte strømulykker. Det er for mye!

 6. - Vi må gjennomgå elsikkerhetsforvaltningen

  Stortingshøring om samfunnssikkerhet: For Nelfos medlemmer er det viktig at elsikkerhetsforvaltningen blir mer koordinert. – Da blir det mindre byråkrati, bedre sikkerhet og langt mindre frustrasjon hos bedriftene, sier Tore Strandskog.

Kommende kurs innen elsikkerhet