El-tilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Eltilsynsloven av 24. mai 1929 gir hjemmel for blant annet "fel" og "fek". Eltilsynsloven er en lov og gir derfor overordnede føringer for elsikkerhetsarbeidet. Rammeforskriften "fel" peker på NEK 400:2018, og dette gir samlet det aksepterte elsikkerhetsnivået.