feu

Forskrift om elektrisk utstyr.

feu stiller krav til produsenter av utstyr som skal omsette elektriske produkter i Norge. Produsenten er pålagt å kunne fremlegge dokumentasjon og samsvarserklæring for sine produkter.

Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge. Utstyr som produseres i Norge eller importeres fra land utenfor EØS er også omfattet av forskriften.

feu gir en viss frihet med tanke på valg av tekniske løsninger, men de funksjonelle kravene til sikkerhet skal oppfylles. Det er den som produserer og/eller markedsfører samt installerer som er ansvarlig for at utstyret oppfyller kravene i henhold til feu.

Utstyr skal merkes i henhold til feu, CE-merke. Stikkontakter er ikke CE-merket.

Se eget faktaark om CE-merke her.

 

Kjøp feu her