NEK 399:2018

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Den erstatter tidligere norm NEK 399-1:2014.

NEK 399 er en viktig norm for el- og ekom netteiere, installatører for el og ekom, tavlebyggere, leverandører av elektromateriell og vern, rådgivende ingeniører elektro og utbyggere av bolig og næringsbygg.  

 

Hensikt

NEK 399 skal legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.

 

Normen angir:

  • Tydelig eierforhold og ansvar
  • Tilgang til grensesnittet for de ulike aktører
  • Fysisk grensesnitt
  • Tekniske krav til utstyr/komponenter mht. funksjon, tilgjengelighet og plassering
  • Koordinasjon av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording
  • Krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i grensesnittene

 

Metoder for tilkobling

Metode A
Tilknytningspunkt hvor det benyttes tilknytningsskap og maksimalt overbelastningsvern til og med 125A. Denne metoden er typisk på boliger

Metode B
Tilknytningspunkt hvor det benyttes "Hovedfordeling" med overbelastningsvern over 80A og opp til 1250A. Denne metoden kan eksempelvis benyttes i mindre næringsbygg, mindre boligkompleks, boligblokker, boligenheter med felles garasje, forsyning til ladestasjoner elbil eller landbruksinstallasjoner

Metode C
Tilknytningspunkt hvor det benyttes "Hovedfordeling" med overbelastningsvern over 1250A. Metoden er typisk gjeldene i større næringsbygg og installasjoner. For denne metoden skal transformatoren plasseres i samme bygg på bakkeplan.

 

REN blad 4100

Nytt REN blad 4100 er nå tilpasset NEK 399:2018. REN-bladet omhandler tilknytning til alle typer anlegg, også til ladestasjoner elbil, forsyning til havner og elektrifiserte skip. Den inneholder mange illustrasjoner av de ulike inntakstypene.

Nettselskapene henviser normalt til REN-blad 4100 for praktisk utførelse.

Les mer om REN og REN blad 4100 her

Kommende kurs