NEK 400:2018

Normen NEK 400:2018 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer elsikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.

NEK 400:2018 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Myndighetene angir at forskrift med veiledning og norm samlet spesifiserer minimums elsikkerhetsnivå. Erklæring om samsvar med NEK 400:2018, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NEK 400 bør være tilgjengelig for enhver som foretar prosjektering, utførelse eller vedlikehold av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Produktet finnes også i Nelfos forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet.

NEK 400:2018

NETTUTGAVE PÅ ELBOK.NO

Sømløst søk, full fleksibilitet med henhold til notater og merknader og direkte oppslag i NEKs FAQ.

Kommende kurs