NEK 400:2018

Normen NEK 400:2018 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer elsikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.

NEK 400:2018 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Myndighetene angir at forskrift med veiledning og norm samlet spesifiserer minimums elsikkerhetsnivå. Erklæring om samsvar med NEK 400:2018, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NEK 400 bør være tilgjengelig for enhver som foretar prosjektering, utførelse eller vedlikehold av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Produktet finnes også i Nelfos forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet.

NEK 400:2018

NETTUTGAVE PÅ ELBOK.NO

Sømløst søk, full fleksibilitet med henhold til notater og merknader og direkte oppslag i NEKs FAQ.

Kommende kurs

 1. Bolignormen NEK 400:823

  Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk» og hvordan NEK 400 – 8 – 823 legger konkrete føringer for hvordan dette skal oppfylles i en bolig.

 2. NEK 400:2010 - endringer

  Kurset omfatter NEK 400, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2006 fra ny NEK 400:2010.

 3. 5 Sikre standard boligdokumentasjon

  Kursinnhold: Forskriftens krav til dokumentasjon, Oppbygging av for 5 sikre, Forenklet boligdokumentasjon, Risikovurdering, Kursfortegnelse, Utstyrsdokumentasjon, Sluttkontroll, Samsvarserklæring, Sluttkontrollmålinger, Kompetansekrav

 4. NEK 400:2014 - endringer

  Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2010 fra ny NEK 400:2014

 5. NEK 400:2018 - endringer

  Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.