NEK 439-A:2013

Tavlenormen Del A.

NEK 439 Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige personer og ikke-sakkyndige personer.

Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler og er uunnværlig for tavlebyggere.

Normen inngår i Nelfos forskriftsabonnement.

 

Kjøp NEK 439-A:2013