Plan- og bygningsloven

Byggeforskrifter

TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter.

 

Relevante forskriftskrav for installatørbransjen:
 • TEK 4-1/SAK 8-2 om FDV-dokumentasjon
 • TEK 9-5 til 9-9 om avfall
 • TEK 11 om sikkerhet ved brann (bl.a. røykvarslere, brannalarmanlegg/nødlys, kabling i rømningsvei)
 • TEK 12-2 om universell utforming/tilgjengelighet
 • TEK 13-10 om ”teleslynger”
 • TEK 14-2 om energieffektivisering
 • TEK 14-3 om energitiltak (bl.a. tetthetskravene)
 • TEK 14-7 om energiforsyning (begrensning i bruk av elektrisitet til oppvarming)
 • SAK 9, 10, 11, 12 og 13 om sentral godkjenning (brannalarm og nødlys)
 • SAK 14-2 om uavhengig kontroll

 

Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført obligatorisk uavhengig kontroll for den del kontrollområder:

 • Våtrom (fuktsikring) og lufttetthet
 • Bygningsfysikk
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet

Kravene berører i begrenset grad elektroentreprenørene, men de har likevel noen grenseflater mot våre fag. Les mer her.

 

Tette bygg (bygg uten luftlekkasjer)

Teknisk forskrift TEK10 hadde samme tetthetskravene som TEK07, men tetthetskravene ble skjerpet i 2016 med overgangsordning fram til 1.1.2017.For installatørene innebærer kravene at det må tettes både mellom rør/kabler og utvendig vindsperre, det vil si gjennomføringer inn/ut av bygget og mot dampsperre.
Se huskeliste for krav som berører el- og IKT-installasjoner.

 

Våtrom

Det er for tiden stort fokus på våtrom og søknadspliktige arbeider. Dette gjelder alle former for VVS-installasjoner. Elektroinstallasjoner som varmekabler, stikkontakter og belysning er ikke belagt med ansvarsrett i henhold til Plan- og bygningsloven. Det vil si at elektroarbeider i våtrom er ikke søknadspliktig, hverken med erklæring av ansvarsrett eller sentral godkjenning.

Tekniske krav og definisjon av vanntett sjikt i våtrom finner du på denne siden.

 

Dørautomatikk

I TEK10 er det gitt krav til dørautomatikk for dører til rømningsvei. Les mer her.

Kommende kurs

 1. Energikrav i byggteknisk forskrift

  Byggteknisk forskrift (TEK) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt