Nelfos solundersøkelse

Nefos Solundersøkelse har siden 2019 blitt sendt ut i starten av hvert år til medlemsbedriftene for å kartlegge aktiviteten og utviklingen på områdene solkraft og batterilagring i året som gikk.

sol introb.svg

Antall besvarelser lå på 589 i 2019, 341 i 2020 (noe lavere pga pandemien) og 646 i 2021. Det er derfor viktig å påpeke at dette kun er en indikasjon på trender, og ingen fasit da det er mange medlemsbedrifter som ikke har svart. Det vil også normalt være en tendens til at medlemsbedriftene som er mest opptatt av sol og lagring vil svare i større grad enn bedrifter som har helt andre virksomhetsområder og interesser.

I diagrammene vises antall bedrifter som har svart på hvert spørsmål på y-aksen til venstre. I tillegg vises prosentvis fordeling mellom svaralternativene inne i søylene i diagrammet.

Har du spørsmål om undersøkelsen? Ta gjerne kontakt på mk@nelfo.no

Solstrøm

Tilbyr din virksomhet/avdeling leveranse av solcelleanlegg?

sol 1.svg

Antall medlemsbedrifter som tilbyr solkraft har økt fra 295 i 2019 til 333 i 2021. Prosentvis vil det si fra 50% i 2019 til 52% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert solcelleanlegg?

sol 2.svg

Antall medlemsbedrifter som har levert solcelleanlegg har økt fra 206 i 2019 til 271 i 2021.Det er altså 62 bedrifter som tilbyr solstrøm men som ikke har levert anlegg enda. Årsakene til dette vises lengre ned på siden. Prosentvis vil det si en økning fra 35 % i 2019 til 42 % i 2021.

 

Vurderer din virksomhet/avdeling å satse på solkraft i fremtiden?

sol 3.svg

Dette spørsmålet stilles til de som ikke tilbyr solstrøm og heller ikke har levert. Antall medlemsbedrifter som vurderer å satse på solstrøm i fremtiden har økt fra 148 i 2019 til 158 i 2021.  Prosentvis vil det si en nedgang fra 73% i 2019 til 56% i 2021. 

 

Har din virksomhet/avdeling fått forespørsel om å levere solcelleanlegg?

sol 4.svg

Dette spørsmålet stilles til de som ikke tilbyr solstrøm og heller ikke har levert. Antall medlemsbedrifter som har fått forespørsel om å levere solcelleanlegg har økt fra 92 i 2019 til 115 i 2021. Prosentvis vil det si en nedgang fra 46% i 2019 til 41% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert solcelleanlegg det siste året?

sol 5.svg

Antall medlemsbedrifter som har levert solcelleanlegg det siste året har økt fra 115 i 2019 til 198 i 2021. Prosentvis vil det si en økning fra 77 % i 2019 til 82 % i 2021.

 

Er din virksomhet/avdeling som oftest hovedentreprenør i leveranse av solcelleanlegg?

sol 6.svg

Antall medlemsbedrifter som er hovedentreprenør som oftest har økt fra 86 i 2019 til 162 i 2021. Prosentvis vil det si en økning fra 58 % i 2019 til 67 % i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert bygningsintegrerte solcelleanlegg?

sol 7.svg

Antall medlemsbedrifter som har levert bygningsintegrertesolceller har økt fra 42 i 2019 til 64 i 2021. Prosentvis vil det si en nedgang fra 28 % i 2019 til 27 % i 2021.

 

 

Tilbyr din virksomhet/avdeling leveranse av solcelleanlegg på hjemmesiden?

sol 8.svg

Dette spørsmålet stilles til de som tilbyr solstrøm. Antall medlemsbedrifter som reklamerer på nettsiden for solstrøm  har økt fra 77 i 2019 til 162 i 2021. Prosentvis vil det si en økning fra 32 % i 2019 til 49 % i 2021.

 

Ca. hvor mange solcelleanlegg har din virksomhet/avdeling levert totalt?

sol 9.svg

I 2021 er det fortsatt flest medlemsbedrifter som huker av for at de har levert totalt "Under 10" solcelleanlegg. Samtidig har andelen som har levert mellom 10-50 anlegg økt fra 16% til 20%. Det leveres generelt flere anlegg i 2021 enn i 2019.

 

Hvor mange av disse var i det foregående året?

sol 10.svg

Prosentvis er fordelingen her ganske lik for 2021 som i 2020, men antallet besvarelser gjør at antaller som huker av for hvert alternativ er ulikt.

 

Hva er årsaken til at din virksomhet/avdeling ikke har levert solcelleanlegg?

sol 11.svg

Dette spørsmålet stilles til de som tilbyr solstrøm men som ikke har levert anlegg enda. I både 2021 og i 2019 var mangel på etterspørsel og tap av anbud de største barrierene. Antall nyoppstartede bedrifter har økt fra 2019 til 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert solcelleanlegg på:

sol 12.svg

Fordelingen i de ulike segmentene har holdt seg ganske lik de siste 3 årene: privatboliger dominerer, rett foran næringsbygg og fritidsboliger. På grunn av at antall besvarelser har økt, er antallet per segment også en del høyere i 2021 sammenlignet emd 2019.

 

Hva er årsaken til at din virksomhet/avdeling ikke tilbyr leveranse av solcelleanlegg i dag?

sol 13.svg

Dette spørsmålet stilles til de som ikke tilbyr solstrøm idag, og heller ikke har levert anlegg tidligere. I 2021 som i 2019 er det mangel på kompetanse og lav etterspørsel som er den årsaken flest oppgir.

 

Fra hvem har din virksomhet/avdeling fått forespørsel om leveranse av solcelleanlegg?

sol 14.svg

Dette spørsmålet stilles til de som fikk spørsmålet "Har du fått forespørsel om å levere solcelleanlegg?" som et oppfølgingsspørsmål. Fordelingen er så og si lik for 2021 som 2019, flest får forespørsel fra privatkunde etterfulgt av bedriftskunde.

 

 

Batteri

Tilbyr din virksomhet/avdeling leveranse av batteriinstallasjoner?

batteri 1.svg

Antall medlemsbedrifter som tilbyr batteriinstallasjoner har gått ned fra 318 i 2019 til 245 i 2020. Prosentvis vil det si fra 54% i 2019 til 41% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert batteriinstallasjoner?

batteri 2.svg

Antall medlemsbedrifter som har levert batteriinstallasjoner har derimot økt fra 70 i 2019 til 130 i 2021. Prosentvis: 12% i 2019 til 22% i 2021.

 

Vurderer din virksomhet/avdeling å satse på installasjon av batteriinstallasjoner i fremtiden?

batteri 3.svg

Antall medlemsbedrifter som vurderer så satse på batteriinstallasjon i fremtiden har økt fra 126 i 2020 til 217 i 2021. Prosentvis en nedgang fra 74% i 2020 til 64% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling fått forespørsel om å levere batteriinstallasjoner?
batteri 4.svg

Antall medlemsbedrifter som har fått forespørsel om batteriinstallasjon har økt fra 27 i 2020 til 46 i 2021. Prosentvis vil dette si en nedgang fra 16% i 2020 til 14% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert batteriinstallasjoner til:

batteri 5.svg

Fordelingen i segmenter ser litt annerledes ut for 2021 sammenlignet med 2020. Det er langt flere som har levert til næringsbygg, park og landbruk i 2021.

 

Ca. hvor mange batteriinstallasjoner har din virksomhet/avdeling levert?

batteri 6b.svg

I 2021 er det fortsatt flest bedrifter som har levert under 10 batteriinstallajoner, men antallet bedrifter som har levert 10-50batteriinstallasjoner øker.

 

Ca. hvor mange av disse var i foregående år?

batteri 7b.svg

Fordelingen for antall batteriinstallasjoner levert i det foregående året er så og si likt for 2021 sammenlignet med 2020.