Tavlesjekken

Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler.

Sikkerhetsvurderingen har til formål å utarbeide en statusrapport for tavlenes driftssikkerhet og sikkerhetsnivå rettet mot brann- og personbeskyttelse, samt å ivareta at tavlen er egnet for det formål og de installasjonskriteriene den er installert under. Bakgrunnen for vurderingen bygger på forskrifter og normer (som fel, feu, NEK 400, NEK 439 o.a.).

Det finnes allerede tilsvarende kontroller for den øvrige installasjonen, men disse har ikke tilstrekkelig fokus på tavlen, som jo er selve hjertet i installasjonen, og som er en potensiell feil- og brannkilde.