Temperaturstigning i tavler

Guide for verifikasjon av temperaturstiging i tavler.

Dette temaheftet beskriver anvendelse av enkle metoder for beregning av temperaturstigningen i tavler med merkestrøm ikke høyere enn 630A.

Heftet inneholder også innledende informasjon om beregningsmetode for tavler med merkestrøm opp til 1600A og anvendelse av beregningsmetode beskrevet i NEK EN 60890.

Avslutningsvis beskriver heftet prinsippene for verifikasjon av temperaturstigning ved utledning av ytelser for lignende varianter som er verifisert ved prøving av den originale tavleprodusenten som produserer tavlesystemet.

Verifikasjon ved prøving er ikke omtalt i heftet da metoden fortrinnsvis er beregnet for tavlesystemenes og kapslingenes originale produsenter.