5 Sikre er utarbeidet for å dekke minimumskravene til kundedokumentasjon. Bedriftsintern tilleggsdokumentasjon kan være nødvendig i enkelte tilfeller.