Introduksjon til smarthus

Veilederen er en introduksjon til viktige elementer rundt smarthusinstallasjoner. Smarthusteknologi innebærer styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Det muliggjør blant annet tjenester som energisparing, selvregulerende belysning, automatisk temperaturjustering og økt sikkerhet.

Veilederen introduserer leseren for typiske smarte enheter man møter på i et smarthus, hvordan smartenhetene kommuniserer med hverandre, hvordan man skal gå frem ved installasjon av enhetene og faktorer som kan forstyrre installasjonen. Veilederen tar også for seg IT-sikkerhet og hvordan man skal forholde seg til kunden.

Last ned

Nedlasting krever innlogging på "Min Nelfoside"