Solcelleanlegg i bolig

Nelfo har utviklet en veileder for elektroinstallatører som beskriver en solcelleinstallasjon i bolig fra start til slutt.

Denne veilederen fokuserer på nett-tilknyttede anlegg i bolig.

Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen. Den går nærmere inn på blant annet hva man bør snakke med kunden om, forarbeid, prosjektering, valg av utstyr samt installasjon og dokumentasjon. Aktuelle normer er listet opp, fallgroper er beskrevet, og valgmuligheter er kartlagt i hvert steg. Innholdet er utarbeidet med fokus på elsikkerhet og i henhold til NEK 400:2018. Videre er det vedlagt en leseveiledning til datablader for solcellemoduler.

Last ned

Krever innlogging på Min Side