Bøker og læremateriell

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget, som er eid av Nelfo, gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. I tillegg har forlaget utgivelser for andre fagområder innenfor Nelfo.

Nytt opplag av Montørhåndboka i salg

Nå er både nytt opplag av Montørhåndboka og den nye utgaven av Installasjonsguiden på lager. 

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden.

Fagfornyelsen Vg2 elektrofag

I forbindelse med Fagfornyelsen Vg2 elektrofag har Elforlaget utviklet nye lærebøker.

Montørhåndboka på Elbok.no

Montørhåndboka er tilgjengelig på elbok.no. Dette er en digital versjon, med alt innhold som finnes i papirutgaven. Boka kan også brukes uten nettilgang (offline).

Elforlagets ressurssider

Elforlagets ressurssider er gratis, og laget for lærere og elever i videregående skole. Her finnes praksisoppgaver, planleggingsverktøy, filmer og bilder. Denne videoen viser "Varmekabler på brennbart gulv".

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.