Ha en sikker hverdag

Personsikkerhet er viktig. Hver dag skjer det ulykker innen bygg og anlegg. I Nelfo har vi nå samlet gode verktøy slik at bedriftene kan forebygge skader og ulykker på jobb. Her finner du gode tips og råd, samt en oversikt over de kursene vi har. Mange av kursene er i tillegg gratis.

Kunnskapsløftet om sikkerhet

GRATIS FOR MEDLEMMER

Overordnet tema for kursene i Kunnskapsløftet i år er sikkerhet. Målet er å redusere antall branner og strømgjennomganger.

Se filmen om "Prosjekt Fareblind"

Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

Lytt til våre podcastepisoder om personsikkerhet

Elektropodden har denne gangen fokuset på alvorlige ulykker, og vi berører temaer som: Hva er definisjonen på en alvorlig ulykke? Hvordan håndtere en alvorlig ulykke? Hvem skal varsles og når? Hvordan forebygge en ulykke?

I dag har 1 av 3 strømulykker en lærling involvert. Hvorfor er det sånn? Hvordan forhindre slike ulykker? Hva er gode rutiner for oppfølging av en lærling?

Vi er og igjen vi så heldige av å ha besøk av Eirik Remo som er HMS-fagsjef i Nelfo. Denne gangen tar vi en prat om praktisk gjennomføring av FSE-opplæringen under pandemien.