Nelfo

Innhold

Nelfo hovedkontor

Besøksadresse

Fridtjof Nansens vei 17

Resepsjonen  i femte etasje

 

Kurslokalene har inngang i Fridtjof Nansens vei 19.

Postadresse

Postboks 5467 Majorstuen, 0305 OSLO.

E-postadresse: iso@nelfo.no

Telefon: 02308 - 23 08 77 00

 

Org. nr. 968 908 383