7 tips

til tiltak som reduserer smitte i bygninger

– også etter koronapandemien

Tekniske løsninger kan bidra til mindre smitte. Nelfos og Integras medlemsbedrifter har teknologien som reduserer smittespredning i boliger, på institusjoner, skoler og arbeidsplasser. Dette vil ikke bare hindre at koronaviruset sprer seg, men også gi beskyttelse mot vanlige virus som forkjølelse og influensa.

Å investere i smittefrie løsninger kan redde liv og redusere sykefraværet i bedriftene. Spesielt gjelder dette sykehus og omsorgsinstitusjoner. Derfor bør vi investere i fremtidens løsninger og ikke i gårsdagens teknologi, også i eksisterende bygninger.

Kontaktfrie adgangssystemer

Berøringsfri lysstyring

Stemmestyring av belysning og varme

Sensorer som sikrer sosial distansering

Husk å informere dine kunder om mulighetene!

Nyheter