Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Kunnskapsløftet - kurs høsten 2020

Kunnskapsløftet videreføres ut året med utvalgte webinar, kurs og nettkurs.