Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Gratis nettkurs

Tilgjengelig:

 • «Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg»
 • «Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere»
 • «Forberedelse til systemrevisjon»

Kursene må bestilles/lastes ned innen 1. september og være gjennomført innen 31.12.2020.

  1. Installatørens rolle i forhold til maskinleveranser og i modulbygg

   Kurset skal gi en oversikt over regelverket, kravet til dokumentasjon og ansvarsfordelingen innen de to ulike leveransene. Innhold: Forskrift om maskiner, Delmaskin, Samsvarserklæringer, Maskinleverandør og Installatørens rolle og ansvar

  2. Bruk av innleie og utenlandske elektrofagarbeidere

   Dette kurset kommer til å ta for seg regelverk for utleie av egne ansatte og bruk av innleie både fra andre elinstallasjonsvirksomheter, eller dersom man benytter et bemanningsbyrå. Kurset vil også ta for seg bruk av utenlandske elektrofagarbeidere i Norge.

  3. Forberedelse til systemrevisjon

   Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Kurset vil forberede deg, som installatør, til å ta imot tilsynet når de kommer på kontroll.