Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Målgruppe

Nelfo gjennomfører et nytt Kunnskapsløft i 2020. Målgruppen er faglig ansvarlig i bedriften. Hensikten er å forberede bransjen på fremtidens struktur og kompetansekrav, heve status på rollen «Faglig ansvarlig», avklare grenseskiller for kompetanse og gi medlemsbedriftene oversikt over muligheter og utfordringer.

Til høsten har vi satt opp utvalgte kurs som inngår i Kunnskapsløftet 2020. 

Oppsamlings-seminar

Det blir et «oppsamlings-arrangement» på Eliaden som er flyttet til januar 2021. I løpet av våren blir opptak fra Kunnsapsløftet webinar lagt ut og tilgjengelig via Min Nelfoside.

 

Til høsten blir det to  store videokonferanser hvor fagmyndighetene DSB, Nkom og Dibk deltar. 

I første halvår vil det legges ut tre gratis nettkurs:

  • «Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg»
  • «Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere»
  • «Forberedelse til systemrevisjon»

Kursene må bestilles/lastes ned innen 1. september og være gjennomført innen 31.12.2020.