Målgruppe

Nelfo gjennomfører et nytt Kunnskapsløft i 2020. Målgruppen er faglig ansvarlig i bedriften. Hensikten er å forberede bransjen på fremtidens struktur og kompetansekrav, heve status på rollen «Faglig ansvarlig», avklare grenseskiller for kompetanse og gi medlemsbedriftene oversikt over muligheter og utfordringer.

Tilbud om aktuelle kurs

Til høsten har vi satt opp utvalgte kurs innenfor temaene Elektrotermografi og Ekom som inngår i Kunnskapsløftet 2020. 

Opptak fra Kunnskapsløftet 2020

Opptak fra Kunnsapsløftet webinar som gikk i vår er lagt ut og tilgjengelig via Min Nelfoside.

Gratis nettkurs

I andre halvår tilbyr vi to gratis nettkurs:

• «Ergonomi» i tre deler:
-For administrasjonsmedarbeidere
- På byggeplassen
- Tilrettelegging for gravide

• «NEK 700:2020 - endringer»

Kursene må bestilles/lastes ned innen 31. desember 2020 og være gjennomført innen 31. mars 2021.