Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Målgruppe

Nelfo gjennomfører et nytt Kunnskapsløft i 2020. Målgruppen er faglig ansvarlig i bedriften. Hensikten er å forberede bransjen på fremtidens struktur og kompetansekrav, heve status på rollen «Faglig ansvarlig», avklare grenseskiller for kompetanse og gi medlemsbedriftene oversikt over muligheter og utfordringer.

De første seminarene er nå avholdt.

Kommende seminarer er utsatt på grunn av koronaviruset.

Oppsamlings-seminar

I tillegg til lokale arrangementer blir det «oppsamlings-arrangement» på Eliaden. I løpet av våren blir arrangementet streamet slik at det blir tilgjengelig via Min Nelfoside.

Utover høsten vil det settes opp fem store regionale konferanser hvor bl.a. fagmyndighetene DSB, Nkom og Dibk er invitert.

I første halvår vil det legges ut tre gratis nettkurs:

  • «Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg», tilgjengelig fra 15. februar
  • «Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere», tilgjengelig fra 20. mars
  • «Systemrevisjon», tilgjengelig fra 15. mai

Kursene må bestilles/lastes ned innen 1. juli og være gjennomført innen 31.12.2020.