Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Kunnskapsløftet - nå som webinar

Kunnskapsløftets seminarer/samlinger våren 2020 utsettes inntil videre på grunn smittefare med Koronaviruset. Vi tilbyr nå dette som webinar.

Når situasjonen normaliserer seg vil vi komme tilbake til hvordan vi viderefører Kunnskapsløftet.

Webinar

Konferanser

  1. Kunnskapsløftet 2020

    Konferanse med tema fremtidens kompetansekrav, muligheter og utfordringer med foredrag fra fagmyndighetene DSB, Nkom og Dibk. For faglig ansvarlig og saksbehandlere med faglig ansvar i medlemsbedriftene.

  2. Kunnskapsløftet 2020

    Konferanse med tema fremtidens kompetansekrav, muligheter og utfordringer med foredrag fra fagmyndighetene DSB, Nkom og Dibk. For faglig ansvarlig og saksbehandlere med faglig ansvar i medlemsbedriftene.