Kunnskapsløftet 2020

-for å møte fremtidens kompetansekrav

Innhold

Følgende veiledninger er under utarbeidelse:

  • IT-sikkerhet
  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Fjernkraftmating (PoE)
  • Korrosjon i landbruket
  • Korreksjon av nærføring (strømføringsevne)
  • Jording

Veiledningen publiseres på "Min Nelfoside" når de er klare og vil også lanseres med et webinar, der vi gjennomgår innholdet.

Se for øvrig videoer og veiledninger som allerede finnes på Min Nelfoside i dag.